Tag: nagrađivanje

ukupno: 6 | prikazano: 1 - 6
image

HR: Investiranje u HR softverske alate

Izračunavanje povraćaja investicije u ljudski kapital je ono čime se HR prodaje bordu i čime kupuje ulaznicu za strateško partnerstvo, a računicu nije moguće izvesti bez prethodnog, nekada i višegodišnjeg, prikupljanja, integrisanja i analiziranja podataka unutar organizacije. ...
[dalje]
image

HR: Obukom do veće produktivnosti

Čovekov “proizvodni kapacitet“ je veoma rastegljiv u odnosu na mašinu čiji je proizvodni maksimum unapred definisan i limitiran i zato povraćaj investicije u ljudski kapital može biti stostruki ili hiljadostruki, dok se za mašine on uvek kreće u rasponu od 25 do 30 odsto na godišnjem nivou. ...
[dalje]
image

Timski rad: Višestruke prednosti

Malo je trendova koji su toliko uticali na zapošljavanje i rad kao što je to slučaj sa masivnim pokretom uvođenja timova na radna mesta. Taj prelazak sa „raditi sam“ na „timski rad“ zahtevao je od zaposlenih da kooperiraju, dele informacije, suočavaju i prevazilaze razlike, kao i da sublimiraju individualne interese zarad većeg dobra – dobra tima. ...
[dalje]
image

Sistem nagrađivanja: Bonus

Postojanje Bonusa je nešto ljupko, skoro kao i verovanje u Deda Mraza. Sličnosti su očigledne: jednog (dalekog) dana, ako budeš bio jako dobar, jedan mistični čika će doći i dati ti poklon. Hmm, molim vas spisak svega što je potrebno da uradim da bi me se smatralo jako dobrim! To će u hodu sastaviti tata i mama... i baka... i deda... i ujna... i razredni... Alternativno: to će odlučiti menadžer kada pažljivo razmotri tvoj doprinos. Zvuči poznato? ...
[dalje]
image

Uvodnik GM 10

Jedna od najvažnijih tema u menadžmentu svakako je motivacija. Od nje zavisi stepen produktivnosti zaposlenih, njihova spremnost da ispolje kreativnost, a bez njih nema "proizvodnje ...
[dalje]
image

Intervju: Prvo „higijena“, onda motivacija

Bu Jeghult je stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom savetodavca i trenera, ne samo u Skandinaviji, već i širom sveta. Već nekoliko decenija radi u Adižes Skandinavija kao konsultant za upravljanje organizacijama, spajanje velikih kompanija i druge kompleksne organizacione poduhvate. U ovom kontekstu se susretao s problemom bonusa i nagrađivanja kao jednim od načina da se sprovedu promene u organizaciji. Lično je projektovao stotine različitih sistema za povećanje kako spoljašnje tako i unutrašnje motivacije. Njegov kratak boravak u Beogradu iskoristili smo da mu postavimo par pitanja vezanih za „upravljanje nagradama“. ...
[dalje]
ukupno: 6 | prikazano: 1 - 6

Advertisement

banner